Vilniuje vykdomas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Nuo 2016 m. sausio mėn. Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija Vilniaus mieste įgyvendina Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Projektui įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės administracija skyrė 8000,0 Eur valstybės lėšų. Projekto trukmė – 2016 m. sausio – gruodžio mėn. Pagal šį projektą yra remiamos šios veiklos:
• Socialinės integracijos į visuomenę per kalbinių gebėjimų lavinimą programa;
• Finansinio savarankiškumo įgūdžių formavimo ir palaikymo per mintiną skaičiavimą programa;
• Praktinių savarankiškumo įgūdžių ugdymas įvairiose veiklose.
Paslaugos teikiamos Dauno sindromą bei nustatytą neįgalumą ar ribotą darbingumą turintiems vaikams ir jaunuoliams, gyvenantiems Vilniuje.
Šiuo metu projekte dalyvauja 21 paslaugų gavėjas.