Vienas iš vaikų

 Vertimas  – mamytė Vitalija.
 Galbūt mano veidas kitoks, bet juk taip pat jaučiu.
Juokiuosi ir verkiu, didžiuojuos tuo, ką pasiekti galiu.
Buvau siųstas Jums, kad mokyčiau mylėti,
Lyg Dievas iš dangaus, žiūrėtų iš viršaus,
Aš Jam – toks pat, jis geba be ribų mylėti.
Todėl esu tarp jūsų, tų, kurie gyvena miestuos ir miesteliuos,
Ir lygina ką aš gebu, ar daug skiriuosi nuo normų konkrečių.
Tačiau šeima, kurią pasirinkau, padės pasiekt man visko dar daugiau.
Esu aš vienas iš vaikų, nei daugiau, nei mažiau ypatingas,
Ir eisiu tokiu pat gyvenimo keliu, ir tas pačias kliūtis įveik turėsiu.
O, kad priimti, reikia jausti meilę, tas jausmas turi sklisti iš širdies.
Visi juk turime tą patį tikslą, tiktai pradžia kitokia iš esmės.
Jei Viešpats davė man gyvenimą – gyventi ir priimti
Aš nugyvensiu jį – kaip jūs, tik gal žingsneliais mažesniais teks eiti.
My face may be different, but my feelings the same.
I laugh and I cry, and I take pride in my gains.
I was sent here among you, to teach you to love
As God in heaven, looks down from above.
To Him I’m no different, his love knows no bounds
It’s those here among you, in cities and towns that judge me by standards,
That man has imparted
But this family I’ve chosen, will help me get started.
For I’m one of the children, so special and few
That came here to learn, the same lessons as you
That love is acceptance, it must come from the heart
We all have the same purpose, though not the same start.
The Lord gave me life, to live and embrace
And I’ll do as you do, but an my own pace.