Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas

Data/Laikas

11/05/2019
10:00 am - 2:00 pm

Žmonių̨ su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija organizuoja visuotinį narių susirinkimą.

Susirinkimo data: 2019-05-11
Susirinkimo laikas: nuo 10.00 iki 14.00 val.
Susirinkimo vieta: S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius

Darbotvarkė:
1. Žmonių̨ su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos narių sąrašo tikslinimas;
2. Žmonių̨ su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos metinės veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas;
3. Žmonių̨ su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos vadovo rinkimai;
4. Žmonių̨ su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos revizijos komisijos rinkimai;
5. Žmonių̨ su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos einamieji klausimai.

Prašome asociacijos narius apie dalyvavimą informuoti iki 2019-04-19 el. paštu info@saulytes.lt. Nesurinkus kvorumo, susirinkimas laikomas neįvykusiu.

Visuotinio susirinkimo metu bus renkamas Žmonių̨ su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos vadovas. Apsisprendę kandidatuoti į vadovo pareigas asmenys iki 2019-04-30 kviečiami el. paštu info@saulytes.lt pateikti motyvacinį laišką bei veiklos programą.

Map Unavailable