APKLAUSA

Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros mokslininkai Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atlieka tyrimą Ugdymo ir švietimo pagalbos kokybė specialiosiose mokyklose ir specialiojo ugdymo centruose.

Kviečiame į šį tyrimą įsitraukti tėvelius, kurių vaikai lankė arba lanko specialiąją mokyklą (ugdymo centrą, daugiafunkcinį centrą), skirtą mokiniams, turintiems sutrikimų ir negalių.

Tyrėjai labai tikisi jūsų nuoširdžių, atvirų pasisakymų ir garantuoja Jūsų anonimiškumą ir konfidencialumą. Visos Jūsų mintys, patirtys mums be galo vertingos, nes leis susidaryti pagrįstą nuomonę apie ugdymo(si) specialiose mokyklose ypatumus.

APKLAUSA (spausti)

Prasmingo jums laiko Kūčių vakarą, džiaugsmo ir palaimos – sutinkant Šv. Kalėdas ir Naujuosius Metus.